Werkwijze

De behandelgesprekken

In het eerste gesprek gaan we na waar je tegenaan loopt, wat je wilt veranderen en wat jouw verwachtingen van de gesprekken zijn. Ook zal ik je een beeld geven van hoe ik werk en wat ik je kan bieden. Daarna onderzoeken we hoe je de verandering die je graag ziet kan bereiken. We zullen een plan van aanpak maken en dat stapsgewijs uitvoeren tijdens vervolggesprekken. In de afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan met verschillende technieken uit de psychologie, onder andere uit de cognitieve gedragstherapie. Daar waar passend zal ik deze technieken tijdens de gesprekken toepassen.

De frequentie van de gesprekken

De frequentie van de gesprekken verschilt per persoon en is afhankelijk van je hulpvraag. Met 5-6 gesprekken die eens per twee weken tot eens per maand plaatsvinden, kunnen veel mensen al mooie eerste stappen zetten. In het begin van het traject zul je vooral bezig zijn met een inzichtgevend proces wat beter verloopt bij frequent contact. Aan het eind van het traject zul je meer in de praktijk toepassen wat je hebt geleerd wat om minder frequent contact vraagt. Uiteraard bepalen we de frequentie van de gesprekken in overleg.

Visie

'Jijzelf als drijvende kracht achter de antwoorden op jouw vragen'

Het is mij opgevallen dat veel mensen, soms na enige hulp, zelf vaak goed weten waar hun problemen liggen en wat eraan gedaan kan worden. Ik zie jou dan ook als degene die de antwoorden op jouw vragen in zich heeft en dat jij het beste weet wat wel of niet goed is voor jou. Ik zie mijzelf hierin als degene die jou begeleidt in het achterhalen van de antwoorden op jouw vragen door aandachtig naar je te luisteren en kritische vragen te stellen.

'Jouw inzichten als leidraad in de gesprekken'

Uiteraard kan ik je ook een aantal praktische handvatten geven daar waar nodig, maar ook in dit geval zal ik je aanmoedigen om zelf een oplossing te vinden voor jouw vraagstukken. Ik ben er namelijk van overtuigd dat een zelf verkregen inzicht beter beklijft dan wanneer een inzicht kant en klaar wordt aangereikt. Daarnaast geloof ik dat een zelfbedachte oplossing makkelijker uitvoerbaar is dan een aangereikte oplossing. Los daarvan zie ik het zelf verkrijgen van inzichten en het bedenken van oplossingen als manieren om je zelfvertrouwen, je zelfredzaamheid en je autonomie te vergroten. Dit alles samengenomen zie ik mijzelf dus eerder als iemand die je begeleidt, ondersteunt en stimuleert dan iemand die kant en klare antwoorden en oplossingen aanbiedt.

Evaluatie

Tijdens de gesprekken zullen we regelmatig evalueren om na te gaan of alles nog naar tevredenheid verloopt. Op deze manier voorkomen we dat de behandeling stagneert of niet loopt zoals je wilt. Daarbij zorgt het ervoor dat je kritisch blijft kijken naar de toegevoegde waarde van de gesprekken. We verzekeren ons er zo van dat je het aantal gesprekken hebt als nodig en niet meer of minder. We zullen de behandeling afronden zodra je voldoende handvatten hebt om weer zelfstandig verder te gaan.